Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 25 de setembre en ADEIT

10.00 hores. Perfils professionals CONSUM

La Cooperativa Consum presentarà els seus perfils professionals, especialment els associats al Pla de Carrera Professional dels Supermercats. S’explicaran les característiques bàsiques del Sistema Organitzatiu i Retributiu de Consum, la importància de les Competències i Coneixements associats a cada Lloc de treball.

  • Dirigit a titulats universitaris de la Universitat de València interessats a desenvolupar el seu perfil professional en aquest sector.
  • Ponent: Vicent Sanz Sancho. Executiu de Desenvolupament de Personal. Consum

12.00 hores. Presentació d’empresa: Instruments Científics, ICSA

ICSA, consultoria Enginyeria per a laboratori químic: processos, instrumentació i programari. Amb experiència en el món del laboratori, el coneixement, l’assessorament, l’auditoria i la implantació de Normes i Sistemes de Qualitat ISO 17025, 15189, 9001, 14001. Venda i subministraments de material clínic especialitzats en Anatomia Patològica i equips analítics. Servei tècnic d’instrumentació, instal·lació o reparació.

  • Actualment en procés de selecció d’un lloc de Consultor ISO i *LIMS.
  • Dirigit a: titulats de la Universitat de València d’Enginyeries, Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Farmàcia, Biologia o similar.
  • Acudir a la sessió amb el curriculum vitae actualitzat.
 

Nota: Només seran tingudes en compte les inscripcions d’estudiants i titulats per la Universitat de València.

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).