Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 29 de gener en ADEIT 

 11.00 hores. Presentació TORRECID

Grup empresarial multinacional amb seu central a L’Alcora (Castelló) , compta amb més de 4.000 empleats. Dedicat a subministrar productes, servicis, solucions i tendències de futur per al sector ceràmic i per al sector del vidre, és actualment el primer fabricant mundial de fregides, esmalts i colors ceràmics.

Oferix 10 llocs de treball per a acabats de titular de la Universitat de València en ADE, ADE + Dret, Ciències Ambientals, Dret, Economia, Finances i Comptabilitat, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Química, Turisme, Màster en Ciències Actuarials i Financeres, Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, Màster en Finances Corporatives o Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

En funció del perfil es requerix nivell mitjà o mig alt d’anglés.

Perfils tècnics:

 • Auditoria Interna (2 llocs)
 • Compres (1 lloc)
 • Finances (2 llocs)
 • Laboratori i I+D (1 lloc)
 • Mànager África/Oriente Mig (1 lloc) 
 • Medi Ambient (1 lloc)
 • Prevenció Riscos Laborals (1 lloc)
 • Producció i Logística (1 lloc)

 12.30 hores. Conferència “Treballar a Europa”

La Xarxa Eures (Servicis Europeus d’Ocupació) és una xarxa de cooperació destinada a facilitar la lliure circulació dels treballadors en el marc territorial de l’Espai Econòmic Europeu.

Diego Moliner, Conseller EURES València / SERVEF, informarà sobre les oportunitats d’ocupació i les ajudes econòmiques a la mobilitat a Europa.

Dirigit a titulats de la Universitat de València interessats a desenrotllar la seua activitat laboral a Europa.

. Nota: No seran tingudes en compte les inscripcions que no corresponguen a la Universitat de València. 

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
 • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
  (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).