Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 28 de maig a ADEIT 

11.00 horas: Instrumentos Científicos SA

ICSA, consultoria d’enginyeria per a laboratori químic: processos, instrumentació i programació. Amb experiència en el món del laboratori, el coneixement, l’assessorament, l’auditoria i la implantació de Normes i Sistemes de Qualitat ISO 17025, 15189, 9001, 14001. Venda i subministraments de material clínic especialitzats en Anatomia Patològica i equips analítics. Servici tècnic d’instrumentació, instal·lació o reparació.

  • Sessió dirigida a titulats de la Universitat de València dels graus següents: Enginyeria, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Farmàcia, Biologia o semblant (acudir amb el curriculum vitae actualitzat)

12.30 horas: Burguer King Spain

BK Spain, cadena de restauració d’hamburgueses que compta amb més de 700 restaurants repartits per tot el territori nacional presentarà les possibilitats professionals que oferix a titulats universitaris a través del seu programa “Business King Program”.

  • Sessió dirigida a titulats de la Universitat de València de els següents graus: ADE, Dret, Economia, Finances i Comptabilitat, Enginyeria i Negocis Internacionals.

Nota: No seran tingudes en compte les inscripcions que no corresponguen a la Universitat de València, ni serà possible remetre el currículum a ADEIT per al seu lliurament a l’entitat que realitze la presentació.

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).