Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 17 de desembre a ADEIT 

 9.30 hores. Presentació Eixam Estudis Sociològics

Empresa d’estudis sociològics i de mercat especialitzada en el disseny i desenrotllament d’investigacions així com en l’assessoria metodològica a partir de l’enfocament socioantropològic, es realitzen tasques d’investigació social aplicada, processos de participació ciutadana i formació especialitzada.

  • Requisits d’accés: estudiants i titulats de la Universitat de València, especialment en grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i Sociologia.

11.00 hores. Presentació València Activa

Coneix València Activa i les seues oportunitats d’ocupació, emprenedoria i formació València Activa, un símbol de compromís amb la ciutadania que persegueix la recuperació de l’ocupació i la creació de noves oportunitats per a contribuir a recolzar a iniciatives empresarials de caràcter social, a les xicotetes empreses i a les persones autònomes.

  • Requisits d’accés: estudiants i titulats de la Universitat de València.

12.30 hores. Presentació Nunsys

Empresa valenciana, amb més de 400 empleats, que presta serveis de Transformació Digital, Ciberseguritat, Indústria 4.0, Comunicacions, Sistemes, Software, Audiovisuals i Formació, a empreses privades i entitats públiques.

  • Requisits d’accés: estudiants i titulats de la Universitat de València especialment graduats en Matemàtiques, Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Multimèdia, Telemàtica o Ciència de Dades.
 Nota: No seran tingudes en compte les inscripcions que no corresponguen a la Universitat de València.

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Les dades de caràcter personal que consten en la seua comunicació seran tractats pel Departament d'Ocupació i Emprendiment i incorporats a l'activitat de tractament "Ocupabilitat". Podran ser tractats per la Fundació perquè puga rebre informació dels programes i activitats que porta a terme; seran conservats durant el temps necessari per a complir amb el fi per al que s'han demanat. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, a l'adreça de correu electrònic lopd@uv.es o dirigint un escrit al Departament d'Ocupació i Emprendiment, ubicat en la Plaça Mare de Déu de la Paz número 3, 46001 València. Per a més informació veure http://www.adeituv.es/ca/politica-de-privacidad/. He llegit i conec l'avís legal.