Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

D’acord amb les mesures de prevenció i contenció de l’expansió del COVID-19 adoptades per la Universitat de València, alineades amb les resolucions de la Generalitat Valenciana, se suspén la pròxima sessió de dilluns amb ocupació prevista per al 30 de març.