Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 29 de maig en ADEIT

12.00 hores Presentació: TORRECID

Grup empresarial multinacional amb seu central a l’Alcora (Castelló), compta amb més de 4.500 empleats. Dedicat a subministrar productes, serveis, solucions i tendències de futur per al sector ceràmic i per al sector del vidre, és actualment el primer fabricant mundial de fregides, esmalts i colors ceràmics.

Ofereix 6 llocs de treball per a recentment titulats de la Universitat de València en ADE, ADE + Dret, Dret, Economia, Finances i Comptabilitat, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Química, Turisme i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. En funció del perfil es requereix nivell mitjà o mitjà alt d’anglès.

Perfils tècnics:

  • Administració- Exportació (1 lloc)
  • Qualitat i Recerca (1 lloc)
  • Comercial exportació ( 1 lloc)
  • Financer (1 lloc)
  • Jurídic (1 lloc)
  • Prevenció Riscos Laborals (1 lloc)

Nota: No seran tingudes en compte les inscripcions que no corresponguen a la Universitat de València ni a les titulacions requerides.

Per a assistir és imprescindible emplenar la següent inscripció i acudir amb el CV actualitzat a la sessió de presentació

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).