Ocupabilitat
PRòXIM DILLUNS

Dilluns 27 de març en ADEIT a les 10.00 hores

Eixida professional: Assessorament fiscal i laboral per a pimes

El compliment de les obligacions fiscals i de seguretat social poden suposar un seriós obstacle per a la realització d’una activitat de caràcter autònom, per aquest motiu haja augmentat el nombre de professionals que es dediquen a l’assessoria dels autònoms. A més, són molts els empresaris i professionals que decideixen gestionar personalment la seua pròpia activitat econòmica permetent amb açò l’abaratiment dels seus costos indirectes.

El certificat universitari en la Gestió Fiscal i Laboral de l’Autònom facilita els coneixements necessaris en els àmbits esmentats, a més de coneixement bàsic en temes de tributació empresarial als professionals interessats en una especialització posterior en la matèria. Aquest certificat ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses.

Requisits d’accés: veure convocatòria

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).