Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 11 de setembre en ADEIT

10.00 hores. Conferència ocupabilitat: Coneix-te i millora

“Coneix-te i Millora” està basat en una eina d’avaluació basada en l’observació del comportament de les persones que identifica de manera ràpida fortaleses i limitacions personals, ajudant als participants a conèixer el seu perfil per a millorar la seua capacitat de comunicació, generar relacions empàtiques i efectives en l’àmbit professional i personal, minimitzant l’impacte dels conflictes interpersonals. Els participants necessitaran paper i bolígraf.

Ponent: Jose Contreras, Consultor Sènior d’Operacions de Improven i Coach executiu

Dirigit a persones titulades universitàries de la Universitat de València.

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).