Ocupabilitat
PRòXIMA SESSIó

Dilluns 27 de novembre en ADEIT a les 12.00 hores. Oportunitat laboral com a agent financer. Situació del sector a Espanya

Els agents financers són persones físiques o jurídiques que es dediquen a comercialitzar productes financers per compte d’una entitat de crèdit sense ser part de la mateixa. Aquesta figura té cada vegada més importància a Espanya i seguirà consolidant-se en els pròxims anys.

En aquesta sessió s’exposarà breument com està el sector financer/bancari actualment i que oportunitats professionals ofereix a joves universitaris, incidint-se en quins característiques i quin tipus de perfils universitaris poden accedir a aquesta eixida professional.

Intervé:

  • Enrique Benedi Tarin, Family Banker, Agent representant de Banc Mediolanum a València.

Requisits d’accés: estudiants i titulats de la Universitat de València amb interès a desenvolupar el seu perfil professional en el sector financer.

Nota: No seran tingudes en compte les inscripcions que no corresponguen a la Universitat de València.

Per a assistir és imprescindible emplenar la següent inscripció

Confirmació d'assistència

Per a poder assistir emplenar aquest formulari
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).