Ocupabilitat
TITULATS UNIVERSITARIS

Després de finalitzar els teus estudis en la Universitat de València, pots donar-te d’alta en aquest servei emplenant el formulari que apareix a continuació. Després de la inscripció t’informarem de les nostres activitats dirigides a facilitar la inserció de titulats en el mercat de treball.

Formulari teleinserció

  • Dades personals

  • Formació

  • Idiomes

    Qui subscriu aquesta autorització consent expressament que les seves dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universitat-Empresa de València i siguin tracte, sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que porta a terme , el consenteix, asismismo, la remissió dels mateix a ofertes d'ocupació. En tot cas, el signant té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, també a revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment. (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).
  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).