Ocupabilitat
PROJECTE LINGUA VLC

La internacionalització de les empreses requereix incorporar persones joves amb estudis universitaris que siguen capaços d’utilitzar llengües estrangeres amb la suficient fluïdesa.

Mitjançant el conveni subscrit amb l’Ajuntament de València, en data 8 de novembre de 2018, ADEIT promourà durant un any l’ocupabilitat de graduats universitaris, que tinguen bons coneixements d’una llengua estrangera, a través de la seua formació pràctica en empreses mitjançant el projecte Lingua VLC.

Aquests són els requisits per a participar:

  • Haver cursat una titulació de grau a la Universitat de València
  • Acreditar formació d’un nivell B o C d’una llengua estrangera (veure MECR)
  • Estar empadronades a la ciutat de València i no haver complit 30 anys

Sobre la base d’això se subvencionaran 10 itineraris formatius de 6 mesos, amb 4.200 euros cadascun, sempre que l’aportació mensual a la persona beneficiària per part de l’empresa no siga inferior a 850 euros i que el programa d’activitats a realitzar requerisca utilitzar un idioma estranger amb el nivell que ha sigut acreditat.

Les empreses que vulguen col·laborar i les persones graduades que vulguen participar escriuran a lingua@adeituv.es indicant “Referència: Lingua VLC” i incloent les seues dades de contacte.

Informació per a empreses que vulguen incorporar graduats en formació

  • El cost del semestre de formació ascendirà a 6.180 euros. Sobre la base del conveni subscrit amb l’Ajuntament de València, els deu primers semestres a finalitzar seran bonificats amb 1.200 euros. Les empreses que no col·laboren en el programa de formació pràctica de titulats i vulguen participar en el projecte Lingua VLC emplenaran aquest formulari.

Informació per a persones graduades que vulguen formar-se en empreses

  • Els qui complisquen els requisits d’accés i no participen en el programa de formació pràctica de titulats en empreses emplenaran la inscripció i podran accedir a les ofertes convocades. Si participen en els deu primers semestres que finalitzen obtindran ingressos acumulats per import de 8.100 euros, distribuïts en 850 euros mensuals aportats per l’empresa i 3.000 euros addicionals, després de finalitzar el semestre, aportats per l’Ajuntament de València.