Ocupabilitat
PROJECTE LINGUA VLC

La internacionalització de les empreses requereix de la incorporació de personal universitari capaç d’utilitzar llengües estrangeres amb la suficient fluïdesa. El marc europeu comú de referència per a les llengües reconeix la competència lingüística a les persones que tinguen un nivell C en el seu coneiximent (taula d’autoavaluació).

El Projecte Lingua VLC permet a les empreses col·laborar en 2019, durant 6 mesos, en la formació pràctica de joves menors de 30 anys que hagen cursat una titulació de grau en la Universitat de València, tinguen vigent el seu empadronament a la ciutat de València i acrediten un nivell C d’una llengua estrangera.

Mitjançant el conveni subscrit amb *ADEIT, l’Ajuntament de València potencia l’ocupabilitat de les persones graduades a través de la seua formació pràctica en empreses durant 6 mesos, subvencionant 10 itineraris formatius i destinant 4.200 euros a cadascun d’ells, sempre que la dotació econòmica mensual que reba la persona beneficiària no siga inferior a 850 euros aportats per l’empresa. La formació haurà de començar en el primer quadrimestre de 2019.

Les empreses que vulguen col·laborar i les persones graduades que vulguen participar escriuran a lingua@adeituv.es indicant “Referència: Lingua VLC” i incloent les seues dades de contacte.

Informació per a empreses que vulguen incorporar graduats en formació

El cost del semestre de formació ascendirà a 6.180 euros, encara que els deu primers semestres a finalitzar seran bonificats amb 1.200 euros. Les empreses que encara no col·laboren en el programa de formació pràctica de titulats emplenaran el formulari. Els deu primers semestres de formació que finalitzen obtindran una bonificació de 1.200 euros.

Informació per a persones graduades que vulguen formar-se en empreses

Els qui complisquen els requisits d’accés i no participen en el programa de formació pràctica de titulats en empreses emplenaran la inscripció i podran accedir a les ofertes convocades
Les persones que participen en els deu primers itineraris formatius semestrals que finalitzen obtindran ingressos acumulats per import de 8.100 euros, distribuïts en 850 euros mensuals aportats per l’empresa i 3.000 euros addicionals després de finalitzar el semestre, amb càrrec a la subvenció de l’Ajuntament de València.