Ocupabilitat
PROJECTE LINGUA VLC

La internacionalització de les empreses requereix incorporar persones joves amb estudis universitaris i capacitat d’utilitzar llengües estrangeres amb la suficient fluïdesa.

Mitjançant el conveni subscrit amb l’Ajuntament de València, en data 8 de novembre de 2018, ADEIT promourà durant un any l’ocupabilitat de graduats universitaris, que tinguen bons coneixements d’una llengua estrangera, a través de la seua formació pràctica en empreses mitjançant el projecte Lingua VLC.

Aquests són els requisits per a participar:

  • Haver cursat una titulació de grau a la Universitat de València
  • Acreditar formació d’un nivell B2 o superior d’una llengua estrangera (veure MECR)
  • Estar empadronades a la ciutat de València i no haver complit 30 anys

Sobre la base d’això se subvencionaran 10 itineraris formatius de 6 mesos, amb 4.200 euros cadascun, sempre que l’aportació mensual a la persona beneficiària per part de l’empresa no siga inferior a 850 euros.

Les empreses que vulguen col·laborar i les persones graduades que vulguen participar escriuran a lingua@adeituv.es indicant “Referència: Lingua VLC” i incloent les seues dades de contacte.

Informació per a empreses que vulguen incorporar graduats en formació

El cost del semestre de formació ascendirà a 6.180 euros, encara que els deu primers semestres a finalitzar seran bonificats amb 1.200 euros. Les empreses que encara no col·laboren en el programa de formació pràctica de titulats emplenaran el formulari. Els deu primers semestres de formació que finalitzen obtindran una bonificació de 1.200 euros.

Informació per a persones graduades que vulguen formar-se en empreses

Els qui complisquen els requisits d’accés i no participen en el programa de formació pràctica de titulats en empreses emplenaran la inscripció i podran accedir a les ofertes convocades
Si participen en els deu primers semestres que finalitzen obtindran ingressos acumulats per import de 8.100 euros, distribuïts en 850 euros mensuals aportats per l’empresa i 3.000 euros addicionals, després de finalitzar el semestre, aportats per l’Ajuntament de València.