Ocupabilitat
BEQUES CIUTAT DE VALèNCIA

La Universitat de València va iniciar en 1997 un programa per a la formació pràctica de titulats en empreses i institucions amb l’objectiu de facilitar la seua empleabilitat. La Fundació Universitat-Empresa ADEIT ho gestiona i complementa amb formació en competències transversals.

Els convenis subscrits en 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 entre la Universitat de València i la seua Fundació Universitat-Empresa amb l’Ajuntament de València, permeten reduir els costos de formació del programa assumits per les empreses i institucions participants.

En aquest sentit, quan la formació es destina a joves empadronats en la ciutat de València l’Ajuntament aporta mil euros sempre que la beca dure sis mesos i la seua dotació econòmica no siga inferior a sis-cents euros mensuals, estant limitada aquesta aportació a les primeres quaranta-cinc beques iniciades després de la signatura del conveni. La col·laboració mantinguda durant aquests 4 anys suposa la participació en el programa d’un total de 180 joves titulats per la Universitat de València.

Les empreses que desitgen incorporar a titulats de la Universitat de València de grau o postgrau (títols oficials o títols propis) poden contactar-nos omplint el formulari.

Els titulats que desitgen participar en el programa han de completar el formulari inscripció titulats, sol·licitar-les en beques convocades.

En cas d’haver obtingut la titulació en la Universitat de València i no residir en la ciutat de València es pot participar igualment en el programa de formació de titulats en empreses, encara que en aqueix cas les empreses no obtindran la bonificació de mil euros en finalitzar el primer semestre de la beca..