Ocupabilitat
PREGUNTES FREQüENTS

Amb les següents preguntes i respostes pretenem solucionar possibles dubtes sobre aquest programa. Per a qualsevol altra qüestió escriure a becas@adeituv.es  sol·licitant la informació.

Quin és l’objectiu d’aquest programa de formació pràctica per a titulats de la Universitat de València?

 • Millorar l’ocupabilitat de les persones joves que han cursat la seua titulació en la Universitat de València mitjançant un procés d’adquisició de competències que els permeta posar en pràctica els coneixements obtinguts en els estudis universitaris, facilitant la seua incorporació a l’entorn laboral.

Qui pot presentar-se a aquestes convocatòries?

 • A les convocatòries de beques poden presentar-se els qui complisquen el perfil sol·licitat, sempre que hagen cursat en la Universitat de València els estudis universitaris requerits, de grau o màster, dins dels últims 4 anys.

Com puc participar en una convocatòria?

 • Comença completant les teues dades en Inscripció titulats. Seguidament podràs accedir amb el teu usuari i contrasenya a la informació que s’ofereix en Convocatòries obertes i sol·licitar aquelles que siguen del teu interès.

Quan pot començar la formació pràctica en l’entitat col·laboradora? 

 • A qualsevol moment, perquè aquest programa està actiu durant tot l’any. 

Quins són els requisits per a presentar-se a un itinerari formatiu del Projecte Lingua VLC?

 • Haver cursat una titulació de grau a la Universitat de València, tindre menys de 30 anys, estar empadronat a València i acreditar un nivell B2 o superior en el coneixement d’una llengua estrangera.

És necessari l’empadronament a València per a realitzar aquest programa en una entitat col·laboradora?

 • Només és necessari si la convocatòria ho requereix, com en el Projecte Lingua VLC.

Com puc sol·licitar el certificat d’empadronament en la ciutat de la València?

 • Trobaràs tota la informació per a sol·licitar-ho en el següent enllaç certificat empadronament, en el formulari del qual “Dades del sol·licitant” i en el camp “Motiu de la sol·licitud” hauràs de seleccionar l’opció “Beques pràctiques no laborals”.

Es poden fer pràctiques en l’Ajuntament de València amb el Projecte Lingua VLC?

 • El Projecte Lingua VLC no és per a fer pràctiques a l’Ajuntament sinó en les empreses que estiguen interessades a incorporar durant sis mesos a titulats de la Universitat de València que complisquen amb els seus requisits.

Puc participar en aquest programa formatiu si només tinc el treball de fi de grau o màster?

 • Pots fer-ho en cas que pròximament vages a presentar-ho o a obtindre la seua valoració. Com encara no disposaràs del títol, has d’incloure en el dit apartat una declaració firmada dient que després d’aprovar et compromets a presentar la certificació del docent que et va avaluar i a sol·licitar l’expedició del títol quan tingues els crèdits en el teu expedient.

Si no he cursat la meua titulació universitària en la Universitat de València puc inscriure’m a una convocatòria?

 • No, aquest programa està dirigit a titulats que han cursat el seu grau o màster a la Universitat de València.

Si sóc estudiant de la Universitat de València puc inscriure’m a una convocatòria?

 • Podràs fer-ho en el cas que sigues estudiant i ja tingues la titulació que requerix, però no si l’estàs cursant. En tot cas, tin en compte la teua disponibilitat horària per a compatibilitzar estudis i formació pràctica en una empresa. 

On puc veure les convocatòries a les quals puc optar?

 • Una vegada que hages procedit a registrar-te, podràs  visualitzar les convocatòries obertes.

Qui proposa les convocatòries?

 • Les convocatòries sorgeixen a proposta d’empreses o institucions. No obstant açò, si coneixes a alguna que estiga interessada a participar pots informar-li que emplene aquest formulari i li contactarem per a informar-li del programa.

En estar realitzant la formació pràctica es cotitza a la Seguretat Social?

 • ADEIT cotitza pels conceptes de malaltia, accident i jubilació, d’acord amb el previst en el Reial Decret 1493/2011.

Si no justifique un requisit puc accedir a una beca?

 • L’única forma de comprovar que ho compleixes és aportant la corresponent acreditació, incloent idiomes.

Com puc aportar més d’un document en l’apartat altres idiomes?

 • Pots unir diversos documents. I recorda que el fitxer que incorpores no pot pesar més de 2 megues.

Com justifique els crèdits realitzats?

 • Aportant el certificat de crèdits i nota mitjana que s’obté en la secretària virtual de la Universitat de València, comprovant que apareixen el nombre total de crèdits.

Puc accedir a una convocatòria si tinc pendent sol·licitar l’expedició del títol universitari requerit?

 • Pots fer-ho adjuntant en el seu lloc una declaració en què et compromets a presentar-nos en els pròxims dies la sol·licitud d’expedició del títol.

Com puc incloure dos titulacions homogènies en el formulari?

 • Pujant en un document comú els dos certificats “créditos i nota media” i en un altre els dos títols o documents acreditatius de la seua sol·licitud i indicant la nota mitjana del títol que no s’ha pogut incloure en el desplegable.

Quin tipus de documents es poden pujar?

 • Únicament són vàlids els arxius .doc i .pdf
Com puc veure i actualitzar els documents que he adjuntat a l’inscriure’m en este programa?
 • Per a poder actualitzar la teua documentació has d’accedir, a través de Convocatòries obertes, amb el teu usuari i contrasenya a “El meu perfil”.
Quina és la duració màxima de participació en aquest programa de formació pràctica en empreses i institucions?
 • Aquesta duració ascendeix a 12 mesos, la qual cosa inclou l’acumulació d’itineraris formatius previs en el programa en qualsevol altra empresa o institució.

Per a realitzar altres consultes, dirigir-se a becas@adeituv.es