Ocupabilitat
PREGUNTES FREQüENTS

Amb les següents preguntes i respostes pretenem solucionar possibles dubtes sobre aquest programa. Per a qualsevol altra qüestió escriure a becas@adeituv.es  sol·licitant la informació.

Qui pot presentar-se a estes beques?

 • A les convocatòries de beques poden presentar-se els qui complisquen el perfil sol·licitat, sempre que hagen cursat en la Universitat de València els estudis universitaris requerits, de grau o màster, dins dels últims quatre anys, si la convocatòria no indica un període inferior.

Què he de fer per a sol·licitar una beca?

 • Comença completant les teues dades en Inscripció titulats. Seguidament podràs accedir amb el teu usuari i contrasenya a la informació que s’ofereix en Beques convocades i sol·licitar aquelles que siguen del teu interès.

Quan poden començar les beques de formació professional pràctica? 

 • Aquest programa està actiu tot l’any. Les empreses podran beneficiar-se de la bonificació que permet el conveni amb l’Ajuntament de València sempre que seleccionen a una persona empadronada en la ciutat de València i queden beques pendents d’adjudicar en el conveni vigent.

És necessari estar empadronat a València per a presentar-se a una beca?

 • És possible presentar-se a una beca amb independència del municipi on s’estiga empadronat, llevat que laconvocatòria establisca algun requisit en aquest sentit. En el cas que la persona que presente la seua candidatura estiga empadronada en la ciutat de València al inici de la beca, l’empresa podrà obtenir una bonificació en el cost del primer semestre de la beca al finalitzar el mateix, sempre que hi haja dotació pressupostària per a açò.

Com puc sol·licitar el certificat d’empadronament en la ciutat de la València?

 • Trobaràs tota la informació per a sol·licitar-ho en el següent enllaç certificat empadronament, en el formulari del qual “Dades del sol·licitant” i en el camp “Motiu de la sol·licitud” hauràs de seleccionar l’opció “Beques pràctiques no laborals”.

Es poden fer pràctiques en l’Ajuntament de València amb estes beques?

 • Les beques no són per a fer pràctiques en l’Ajuntament sinó en les empreses que estiguen interessades a acollir acabats de titular de la Universitat de València durant sis mesos.

Puc sol·licitar una beca si només tinc pendent de presentar o avaluar el treball de fi de grau o de fi de màster?

 • Pots fer-ho en el cas que en els pròxims dies vages a presentar-ho o a obtindre la seua valoració. Com encara no disposaràs del títol, has d’incloure en el dit apartat una declaració firmada dient que quan hages aprovat et compromets a presentar una certificació del docent que t’ho avalua i que quan tingues eixos crèdits en el teu expedient et compromets a sol·licitar l’expedició del títol.

Si la meua titulació universitària no és de la Universitat de València puc inscriure’m a una beca?

 • No, estes beques estan dirigides exclusivament a titulats que hagen cursat els seus estudis, de grau o de màster, en la Universitat de València, havent-los finalitzat en els últims quatre anys.

Si sóc estudiant de la Universitat de València puc inscriure’m a una beca?

 • Podràs fer-ho en el cas que sigues estudiant i ja tingues la titulació que requerix la beca, però no si l’estàs cursant. En tot cas, tin en compte la teua disponibilitat horària per a compatibilitzar estudis i beca. 

On puc veure les beques a les quals puc optar?

 • Una vegada que hages procedit a registrar-te, podràs  visualitzar les beques convocades.

Qui proposa les beques?

 • Les beques sorgeixen a proposta d’empreses o institucions. No obstant açò, si coneixes a alguna que estiga interessada a convocar una beca pots informar-li que emplene aquest formulari i li contactarem per a informar-li del programa.

En estar realitzant la beca es cotitza a la Seguretat Social?

 • Es cotitza pels conceptes de malaltia, accident i jubilació, d’acord amb el previst en el Reial Decret 1493/2011.

Qui gestiona la meua alta en la Seguretat Social?

 • És ADEIT qui ho fa.

Si no justifique un requisit puc accedir a una beca?

 • L’única forma de comprovar que ho complixes és que aportacions la corresponent acreditació, incloent idiomes. 

Com puc aportar més d’un document en l’apartat altres idiomes?

 • Pots unir diversos documents. I recorda que el fitxer que incorpores no pot pesar més de 2 megues.

Com justifique els crèdits realitzats?

 • Aportant el certificat de crèdits i nota mitjana que s’obté en la secretària virtual de la Universitat de València, comprovant que apareixen el nombre total de crèdits.

Puc sol·licitar una beca si tinc pendent sol·licitar l’expedició del títol universitari requerit?

 • Pots fer-ho adjuntant en el seu lloc una declaració en què et compromets a presentar-nos en els pròxims dies la sol·licitud d’expedició del títol.

Com puc incloure dos titulacions homogènies en el formulari?

 • Pujant en un document comú els dos certificats “créditos i nota media” i en un altre els dos títols o documents acreditatius de la seua sol·licitud i indicant la nota mitjana del títol que no s’ha pogut incloure en el desplegable.

Quin tipus de documents es poden pujar?

 • Únicament són vàlids els arxius .doc i .pdf
Com puc veure i actualitzar els documents que he adjuntat a l’inscriure’m en este programa?
 • Per a poder actualitzar la teua documentació has d’accedir, a través de Beques convocades, amb el teu usuari i contrasenya a “El meu perfil”.

Per a realitzar altres consultes, dirigir-se a becas@adeituv.es