Ocupabilitat
QUè FEM

Quan parlem de ocupabilitat fem referència al conjunt d’actituds i comportaments relacionats amb el treball. Són instruments eficaços per a potenciar-la el desenvolupament de competències i habilitats que propicien l’actitud emprenedora de l’alumnat, la formació pràctica en l’empresa i les sessions informatives sobre l’entorn.

El programa per a la integració sociolaboral d’estudiants originaris d’altres països ha facilitat la seua incorporació a les activitats que realitzem per a afavorir la empleabilidad. També s’ha acollit la difusió d’iniciatives públiques com Avalem Joves, que impulsa la Generalitat Valenciana.

Les beques de formació professional pràctica són un instrument al servei dels titulats de la Universitat de València per a millorar el seu procés d’adquisició de competències en l’empresa mitjançant tasques relacionades amb els seus estudis universitaris, sent tutelades per un docent universitari.

Ocupabilitat és el conjunt d’actituds i comportaments relacionats amb el treball.

MOTIVEM és una iniciativa de la Universitat de València i la seua Fundació Universitat-Empresa ADEIT que té com a objectiu facilitar al professorat de la Universitat de València el desenvolupament de competències i habilitats que propicien l’actitud emprenedora de l’alumnat i milloren la seua ocupabilitat, estimulant la seua creativitat per a generar i desenvolupar idees en equip.

Dilluns amb Ocupació té com a objectiu facilitar l’accés a l’ocupació als recentment titulats per la Universitat de València i orientar-los en el seu futur professional. En el marc d’aquest programa, es realitzen sessions en les quals col·laboren empreses i professionals experts en l’àmbit dels recursos humans, donant a conèixer ofertes d’ocupació vigents, característiques de processos de selecció i de plans de carrera, així com possibles eixides professionals.