Empleabilitat
QUè FEM

Facilitar la inserció laboral i la creació d’empreses és un dels principals eixos d’ADEIT
Facilitar la inserció en el mercat laboral o la creació de noves empreses per part de titulats universitaris és un dels eixos d’actuació estratègics d’ADEIT. A aquest efecte, ADEIT organitza diferents activitats dirigides tant a les empreses com als universitaris.