Privat: Beques de mobilitat europea
CONCESSIó DE LA BECA

Els candidats que hagen sigut seleccionats per a l’obtenció d’una beca, rebran per escrit la seua concessió, així com informació dels tràmits administratius a seguir:

1.-Presentación del Document d’Acceptació de Beca Leonardo da Vinci ADEIT degudament firmat, en el que apareguen les dades del compte bancari de què siga titular, on es transferirà el pagament de la beca.

2.- Carta d’acceptació original de l’empresa, firmada i segellada.

3.- En el cas de ser titulat per la Universitat de València, es requerirà el nom d’un tutor en la Universitat i el seu Departament. El tutor ha de ser un professor d’una matèria afí a què se’n vaja a treballar, ja que així podrà ajudar el becari durant la seua estada. i a més, avaluarà la pràctica una vegada el becari present la seua memòria final.

4.- Inscripció i accés a una web específica creada com a mitjà d’informació i comunicació permanent tant entre els becaris com entre els becaris i el personal de l’equip de gestió de beques d’ADEIT.

 Com a norma general, el rebuig d’una beca assignada d’una manera injustificat podria comportar l’exclusió del programa.