Beques de mobilitat europea
QUè FEM

ADEIT ha gestionat el programa de mobilitat Leonardo da Vinci, l’última convocatòria del qual ha finalitzat.
El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que integrarà els programes existents en el Programa d’Aprenentatge Permanent, entre ells Leonardo da Vinci.
En quant es dispose d’informació sobre un nou projecte de beques, serà publicada en esta web.”