Avís legal
AVíS LEGAL

La FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) DE LA COMUNITAT VALENCIANA, MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA és una institució pertanyent al sector públic com a mitjà propi o tècnic de la Universitat de València, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de la direcció electrònica www.adeituv.es i les seues dades d’identificació i localització són les següents:
 
• Denominació: Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València (d’ara endavant ADEIT).
• CIF: G46470738.
• Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana: 82-p/f-(V).
• Tipus: Pública.
• Domicili: Pl. Mare de Déu de la Pau, 3 – 46001 València.
• Adreça electrònica: www.adeituv.es.
• Telèfon: 96 326 26 00.
• Fax: 96 326 27 00.