Avís legal
AVíS LEGAL

La Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT) és una institució vinculada al sector públic com a mitjà propi o tècnic de la Universitat de València, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de la direcció electrònica www.adeituv.es i les seues dades d’identificació i localització són les següents:
 
• Denominació: Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant ADEIT).
• CIF: G46470738.
• Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana: 82-p/f-(V).
• Tipus: Pública.
• Domicili: Pl. Mare de Déu de la Pau, 3 – 46001 València.
• Adreça electrònica: www.adeituv.es.
• Telèfon: 96 326 26 00.
• Fax: 96 326 27 00.